Ulica sv. Gorazda 1,
010 08 Žilina

041/5656878
skola@zsgorazda.sk

Cvičenie mozgu

 Nedávno si naši prváci z nadaných tried poriadne precvičili svoje hlavičky.

Navštívila ich pani knihovníčka Janka Zurovacová z Krajskej knižnice v Žiline.

Deti sa naučili ako funguje mozog a z čoho sa skladá.

 Pomocou rôznych cvičení a pracovných listov si zdokonalovali pozornosť, pamäť a logické myslenie. Keďže beseda bola plná pohybu, zaujímavostí a smiechu, deti sa pobavili, všeličo naučili a spokojné sa rozlúčili s pani knihovníčkou.

Čítať ďalej...

Hviezdoslavov Kubín

Najlepší recitátori, žiaci 2. až 4. ročníka, sa stretli dňa 12.2. na školskom kole Hviezdoslavovho Kubína v 1. A triede. Ich triedni učitelia vybrali spoločne až 25 pekne pripravených detí.

Po prekonaní malých príznakov trémy, predviedli svoje recitačné schopnosti v prednese literárnych ukážok z poézie a prózy.

Dôležitú a veľmi náročnú úlohu mali pani učiteľky Miriam Nagyová a Darinka Mahútová, ktoré boli členkami poroty.

Po vypočutí a pochválení všetkých prítomných žiakov sa rozhodli, že tento školský rok ocenia tieto deti:

 

1. miesto a postup do regionálneho kola HK získala v prednese prózy Katarína Chmúrová, žiačka 2.A triedy

2. miesto v prednese prózy získali žiačky Alexandra Wollnerová, žiačka 3. C triedy a

Natália Pažická, žiačka 4. A triedy

3. miesto v prednese prózy udelili Jánovi Mitrovi, žiakovi 3. C triedy a Tamare Birnerovej,

žiačke 4. A triedy

 

Víťazi si odniesli domov diplom i peknú knižku a ostatní súťažiaci cukríky a veľký potlesk.

 

 

Trenčiansky robotický deň 2018

Medzinárodná súťažná prehliadka robotov, ktorá chce ukázať žiakov základných a stredných škôl ako technicky nadaných tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami a dať im priestor prezentovať svoje myšlienky pred očami budúcich potenciálnych zamestnávateľov zameraných na strojárstvo a automatizáciu a pedagógmi technických vysokých škôl na Slovensku.

Tento rok sa ho zúčastnila aj naša škola. Konkurencia bola veľká a aj keď to nebolo jednoduché, naše roboty nesklamali a dráhu aspoň prešli. Ale žiaľ nestačili svojim časom na najlepších. Chalani nevadí, nabudúce to už vyhráme.

Karneval 2018

 Vo štvrtok 08. 02. 2018 sa v našej škole od rána objavovali všakovaké rozprávkové bytosti. Čože je to? Čo sa deje? Každé dieťa v škole to vie! Veď dnes máme karneval!

Karneval organizovali pani vychovávateľky ŠKD v spolupráci s pani učiteľkami a pánom učiteľom 1. stupňa ZŠ s MŠ Ul. sv. Gorazda v Žiline. Táto spoločenská akcia patrí medzi najobľúbenejšie.

Radostná nálada sprevádzaná hudbou roztancovala všetkých – malých aj veľkých. Spevák Ján Juhász všetkých razom zaujal. Počas karnevalu si mohli deti zatancovať, zasúťažiť a občerstviť sa lahodným čajom. Pri tanci a súťažiach rýchlo plynul čas. Nechýbala ani tombola, v ktorej bolo veľa zaujímavých vecí. Výhercovia získali pekné a hodnotné ceny. V ŠKD poobede zábava pokračovala a na každé dieťa čakalo milé prekvapenie. Deň ubehol veľmi rýchlo, v podvečer to všetko stíchlo ... . Len v ušiach nám ešte znela melódia Fašiangov.

Už teraz sa tešíme na budúci rok.

Ďakujeme vedeniu školy, pani učiteľkám a pánovi učiteľovi 1. stupňa ZŠ, pani vychovávateľkám ŠKD, pánovi učiteľovi Židekovi, spevákovi Jánovi Juhászovi, pani kuchárkam za ochotu a pomoc pri príprave karnevalu, rodičom za pekné ceny do tomboly.

 

Viac fotografii vo fotogalérii

Vychovávateľky ŠKD: Janka V., Tonka K., Alenka K.

>