Ulica sv. Gorazda 1,
010 08 Žilina

041/5656878
skola@zsgorazda.sk

Hviezdoslavov Kubín

Najlepší recitátori, žiaci 2. až 4. ročníka, sa stretli dňa 12.2. na školskom kole Hviezdoslavovho Kubína v 1. A triede. Ich triedni učitelia vybrali spoločne až 25 pekne pripravených detí.

Po prekonaní malých príznakov trémy, predviedli svoje recitačné schopnosti v prednese literárnych ukážok z poézie a prózy.

Dôležitú a veľmi náročnú úlohu mali pani učiteľky Miriam Nagyová a Darinka Mahútová, ktoré boli členkami poroty.

Po vypočutí a pochválení všetkých prítomných žiakov sa rozhodli, že tento školský rok ocenia tieto deti:

 

1. miesto a postup do regionálneho kola HK získala v prednese prózy Katarína Chmúrová, žiačka 2.A triedy

2. miesto v prednese prózy získali žiačky Alexandra Wollnerová, žiačka 3. C triedy a

Natália Pažická, žiačka 4. A triedy

3. miesto v prednese prózy udelili Jánovi Mitrovi, žiakovi 3. C triedy a Tamare Birnerovej,

žiačke 4. A triedy

 

Víťazi si odniesli domov diplom i peknú knižku a ostatní súťažiaci cukríky a veľký potlesk.

 

 

Trenčiansky robotický deň 2018

Medzinárodná súťažná prehliadka robotov, ktorá chce ukázať žiakov základných a stredných škôl ako technicky nadaných tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami a dať im priestor prezentovať svoje myšlienky pred očami budúcich potenciálnych zamestnávateľov zameraných na strojárstvo a automatizáciu a pedagógmi technických vysokých škôl na Slovensku.

Tento rok sa ho zúčastnila aj naša škola. Konkurencia bola veľká a aj keď to nebolo jednoduché, naše roboty nesklamali a dráhu aspoň prešli. Ale žiaľ nestačili svojim časom na najlepších. Chalani nevadí, nabudúce to už vyhráme.

Karneval 2018

 Vo štvrtok 08. 02. 2018 sa v našej škole od rána objavovali všakovaké rozprávkové bytosti. Čože je to? Čo sa deje? Každé dieťa v škole to vie! Veď dnes máme karneval!

Karneval organizovali pani vychovávateľky ŠKD v spolupráci s pani učiteľkami a pánom učiteľom 1. stupňa ZŠ s MŠ Ul. sv. Gorazda v Žiline. Táto spoločenská akcia patrí medzi najobľúbenejšie.

Radostná nálada sprevádzaná hudbou roztancovala všetkých – malých aj veľkých. Spevák Ján Juhász všetkých razom zaujal. Počas karnevalu si mohli deti zatancovať, zasúťažiť a občerstviť sa lahodným čajom. Pri tanci a súťažiach rýchlo plynul čas. Nechýbala ani tombola, v ktorej bolo veľa zaujímavých vecí. Výhercovia získali pekné a hodnotné ceny. V ŠKD poobede zábava pokračovala a na každé dieťa čakalo milé prekvapenie. Deň ubehol veľmi rýchlo, v podvečer to všetko stíchlo ... . Len v ušiach nám ešte znela melódia Fašiangov.

Už teraz sa tešíme na budúci rok.

Ďakujeme vedeniu školy, pani učiteľkám a pánovi učiteľovi 1. stupňa ZŠ, pani vychovávateľkám ŠKD, pánovi učiteľovi Židekovi, spevákovi Jánovi Juhászovi, pani kuchárkam za ochotu a pomoc pri príprave karnevalu, rodičom za pekné ceny do tomboly.

 

Viac fotografii vo fotogalérii

Vychovávateľky ŠKD: Janka V., Tonka K., Alenka K.

V našej Šport vej akadémii Mateja Totha sme mali návštevu

 

 Dňa 29.1.2018 sa na tréning našich žiakov prišiel pozrieť Tomáš Bezdeda.

Prezradil nám, že okrem spevu sa venuje aj športu lebo to aj po sviatkoch potrebuje. Takže neváhal a pridal sa k deťom.

>