Ulica sv. Gorazda 1,
010 08 Žilina

041/5656878
skola@zsgorazda.sk

Krúžky 2017/2018

 

p.č.

Meno

vedúceho krúžku

Názov krúžku

deň

čas

ročníky 0 – 4.

1.

Ondrušová

Spevácky krúžok (I.st.)

štvrtok

14,00-16,00

2.

Murčová

Šachový

utorok

14,00-16,00

3.

Murínová

Varenie

štvrtok

14,00-16,00

4.

Muráriková

Šikovné rúčky

streda

14,00-16,00

5.

Kapitulčínová

Športový

streda

14,00-16,00

6.

Pinďáková

Športové hry

streda

14,00-16,00

7.

Mahútová

Zentengle

pondelok

14,00-16,00

8.

Puchoňová

Hravé čítanie (1. ročník)

streda

14,00-16,00

9.

Samcová

Tanečný

streda

14,00-16,00

10.

Nagyová

Výtvarný (1. AB)

piatok

14,00-16,00

11.

Nagyová

Počítačový (1. ročník)

štvrtok

14,00-16,00

12.

Kubičková

Počítačový (nadané triedy)

piatok

14,00-16,00

13.

Kubičková

Výtvarný

streda

14,00-16,00

14.

Ďurecová

Stolný tenis (2. – 4. ročník)

štvrtok

14,00-16,00

15.

Hlávková

Šikovné jazýčky - logopedický

pondelok

14,00-16,00

16.

Peteja

Džudo

streda

14,00-16,00

17.

Papaj

Futbalový

utorok

14,00-16,00

ročníky 5.-9.

1.

Nagyová

Počítačový (5. ročník)

streda

14,00-16,00

2.

Púčková

Matematický (6. ročník)

utorok

14,00-16,00

3.

Domanická

Stolný tenis

pondelok

14,00-16,00

4.

Marčan

Futsalový

pondelok

14,00-16,00

5.

Marčan

Konverzácie ANJ

streda

14,00-16,00

6.

Marčan

Florbalový

piatok

14,00-16,00

7.

Dorociak

Stolný tenis

utorok

14,00-16,00

8.

Dorociak

Počítačový

streda

14,00-16,00

9.

Englárt

Robotický - Arduino

štvrtok

14,00-16,00

10.

Macalák

Lego robotický - FLL

dohoda

14,00-16,00

11.

Murínová

Varenie

streda

14,00-16,00

12.

Benčová

Moja slovenčina (9.B)

utorok

14,00-16,00

13.

Benčová

Moja slovenčina (8. ročník)

streda

14,00-16,00

14.

Pecháč

Matematický (9. ročník)

pondelok

14,00-16,00

15.

Ratajová

Frčiak - žurnalistický

streda

14,00-16,00

16.

Reguliová

Výtvarný krúžok

utorok

14,00-16,00

 

I.AB v knižnici

To, že knižnica nie je len pre veľké deti, nám tento rok dokázali naši šikovní prváci z tried pre nadaných. Knihy sme si požičiavali každý mesiac a najaktívnejší čitatelia boli odmenení. Nemyslite ši však, že sme tam chodili len kvôli knižkám! Zakaždým sme na začiatku návštevy absolvovali aj krásnu besedu o zaujímavostiach (vesmír, dinosaury, vačkovce, včely...), alebo workshop, kde nás milé tety naučili vyrábať super veci z papiera.

ŠTVORYLKA

Dňa 19.5. 2017 sa 44 žiakov z našej školy zúčastnilo synchornizovaného tanečného festivalu – štvorylky. Už desiaty rok po sebe sa do tohto podujatia, ktorého hlavným organizátorom je Slovinsko, zapájajú aj mladí ľudia na Slovensku. Výnimkou nie je ani mesto Žilina, ktoré v spolupráci s Ta­nečnou školou Peter Cieker už po ôsmykrát zor­ganizovalo toto podujatie na Hlinkovom námestí. Na námestí tancovalo viac ako 1200 žia­kov a študentov z 23 žilinských základných a stredných škôl. Naši žiaci poctivo nacvičovali ráno pred vyučovaním choreografie a tak sa mohli zapojiť do tohto nezabudnuteľného divadla a prejaviť tak svoj tanečný talent.

Čítať ďalej...

Úspech v súťaži o Žiline

Dňa 24.5.2017 mesto Žilina v spolupráci s Centrom voľného času zorganizovali súťaž „Poznaj svoje mesto“. Súťaž spočíva vo vedomostnom teste o histórii a geografii mesta Žilina a následnom hľadaní historických pomiatok v centre mesta. Šimon Devera a Gregor Jakuš zo VI.A sa umiestnili na 2. mieste a tešili sa z krásnych cien.

Okrem toho sa vyhodnotenia zúčastnil aj Jakub Rataj z VIII.B, ktorý napísal historickú prácu a vyhral 1. miesto v súťaži „Žilina – moje mesto“.

Víťazom srdečne gratulujeme!

 

>