Ulica sv. Gorazda 1,
010 08 Žilina

041/5656878
skola@zsgorazda.sk

Dinosaurie tvorivé dielne

 Naši prváci z nadaných tried sa rozhodli, že svoje znalosti o dinosauroch, z predmetu Obahatenie, využijú na tvorivých dielňach. Za pomoci rodičov si vyrobili z kartónu praveké jašteri a palmy.

Na návštevu prišli aj budúci prváci. Škôlkári sa veľmi potešili, keď si mohli vystrihnúť a poskladať dinosaura. Odchádzali od nás s úsmevom na tvári a pekným darčekom.

Čítať ďalej...

Beseda o Angole

Dňa 26.10.2017 sa uskutočnila v našej škole beseda  s misijnou dobrovoľníčkou Janou Kaletovou pre žiakov 8. a 6. ročníka. Stretnutie bolo zamerané na  život v Angole, v ktorej  dobrovoľníčka prežila dva roky. Dozvedeli sme sa zaujímavosti o tejto krajine  ako aj  o živote kresťanov.

RoboRAVE

V dňoch 19. a 20. októbra 2017 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) konal tretí ročník celoslovenského kola obľúbenej súťaže v robotike pod názvom RoboRAVE Slovensko 2017. Súťaž proti sebe postavila mladých záujemcov o techniku zo základných a stredných škôl. 

Tento rok našu školu zastupovali dva roboty Angry BIRDS a LeGorazda. Vďaka nim sme obsadili prvé ale aj tretie miesto. Gratulujeme konštruktérom a programátorom. Odviedli kus práce. Do budúcna im prajeme aby sa im darilo aj naďalej a aby ich ich roboty poslúchali.

Športová akadémia Mateja Tótha

Olympijský víťaz a majster sveta Matej Tóth spúšťa aj na našej škole detský projekt Športová akadémia Mateja Tótha. Táto akadémia je pripravená pre žiakov 1. stupňa ZŠ a je zameraná na všeobecnú športovú prípravu.

Tím trénerov a odborníkov, vypracoval metodiku a súbor cvičení, ktoré podnecujú výkonnostný rast, ale hlavne dbajú na kvalitu pohybu, zdravý vývoj dieťaťa a celkovú radosť z pohybu. Tréningový program akadémie sa opiera o inovatívne metódy, v ktorých tvorcovia programu skĺbili najnovšie poznatky zo športového tréningu detí s poznatkami z fyzioterapeutie, vývojovej kineziológie a detskej psychológie.

Čítať ďalej...
>