Ulica sv. Gorazda 1,
010 08 Žilina

041/5656878
skola@zsgorazda.sk

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 18.2.2013 prebehlo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína.

 

Čítať ďalej...

Dejepisná olympiáda

Dňa 5. 2. 2013 sa uskutočnilo obvodné kolo dejepisnej olympiády.

 

Výsledky okresného kola :

6. ročník : Miroslava Višňovská- VI. D -4. miesto- úspešný riešiteľ, počet účastníkov 25

Samuel Studený – VI. D – 12. miesto – riešiteľ

 

7. ročník : Burský Michal – VII. D – 2. miesto - úspešný riešiteľ, postup do kraj. kola,počet súťažiacich 26

 

Adriana Zajacová – VII. D- 12. miesto – úspešný riešiteľ

 

8. ročník : Andrea Mináriková – VIII. C – 3. miesto úspešný riešiteľ, počet účastníkov : 31

 

Tereza Sedláčková – VIII. B – 9. miesto – úspešný riešiteľ

 

9. ročník : Ondrej Kormančík – IX. A – 4. miesto - úspešný riešiteľ, počet účastníkov 31

 

Andrea Komová – IX. B – 15. miesto - úspešný riešiteľ

Olympiáda anglického jazyka

Dňa 11.2.2013 sa v Čadci uskutočnilo krajské kolo olympiády anglického jazyka.

Daniel Brezovský

žiak VII.B získal pekné

3. miesto.

Gratulujeme

Nebuď lenivý

V školskej telocvični sa v stredu 13.2.2013 usilovali motivovať žiakov šiestej a siedmej triedy k zdravému životnému štýlu . Atraktívny návod im ponúkla fitnes trénerka Zora Czoborová. Deti okrem prednášky o zdravom životnom štýle a aktívnom športovaní dostali brožúrku o zdravej výžive a cvičení, vyplnili dotazník, besedovali s odborníkmi v danej oblasti a absolvovali praktické ukážky efektívneho a zaujímavého cvičenia s vybranými žiakmi.

 

Čítať ďalej...
>