Ulica sv. Gorazda 1,
010 08 Žilina

041/5656878
skola@zsgorazda.sk

PODPORTE NÁS 2 % Z DANE

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naša škola. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 

AK STE ZAMESTNANEC:

Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Stiahnite si a vyplňte , Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte k nám do školy (na daňový úrad ich tam zanesie zamestnanec školy) alebo do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (ale v tom prípade potrebujeme fotokópiu vyhlásenia potvrdenú daňovým úradom).

 

AK STE  SZČO:

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:     Nadácia Spoločne pre región

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:   Žilina 010 01, Framborská 12

Právna forma:        nadácia

Identifikačné číslo (IČO/SID):         37900706

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Aby bola suma poukázaná z nadácie Spoločne pre región našej škole, prosíme aby ste doniesli fotokópiu daňového priznania - iba stranu 5 (VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona)  zástupkyni školy.

 

AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:     Nadácia Spoločne pre región

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:   Žilina 010 03,Framborská 12

Právna forma:        nadácia

Identifikačné číslo (IČO/SID):         37900706

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Aby bola suma poukázaná z nadácie Spoločne pre región našej škole, doneste fotokópiu (IV. časti priznania) zástupkyni školy.

Už sme veľkí prváci

 Naši malí prváčikovia mali v pondelok / 29.1./ veľmi dôležitý deň.

Pasovanie prvákov.

Najskôr sa museli naučiť a krásne zarecitovať Prísahu prváka.

Deti sľúbili, že si budú vzorne robiť všetky domáce úlohy, zjedia svoju desiatu

a nezabudnú vzorne dodržiavať pravidlá triedy a školy.

Potom ich pasoval sám pán kráľ- pán riaditeľ.

Každý prváčik získal Osvedčenie veľkého prváka.

 Veselo si zaspievali, zatancovali a pochutili si na sladkej odmene.

Na záver tejto milej akcie si deti radostne zatlieskali

a pani učiteľky už len dúfajú,

že na ten slávnostný prvácky sľub nezabudnú.

 

 

Podnikateľský hravý deň

 Naši prváci / áčkari a béčkari/sa rozhodli, že svoje matematické zručnosti vyskúšajú priamo v praxi. V jeden deň, miesto vyučovania, si založili svoju živnosť a začali podnikať.

Deň predtým, spolu s maminami napiekli chutné koláčiky a otvorili cukrárne. Nezabudli na pekáreň s voňavým pečivom. Na pultoch sa ponúkali lízanky, cukríky a iné dobrotky. Koho rozbolelo z prejedenia bruško, mohol navštíviť pani lekárku a lekáreň. Medzi ponúkanými službami nechýbala  kaderníčka, maséri, výroba papierových darčekov a pošta s prekvapením.

Čítať ďalej...

Zima v ŠKD

Tento rok to takto vyšlo. Sneženie k nám konečne prišlo. Aj keď málo ale predsa, tešíme sa, váľame sa.  Šantíme sa, bláznime, snehuliakov robíme. Guľovačka, Bludisko, snehuliačik, ihrisko. Priniesli sme sane, boby a nám hneď sa lepšie vodí. Tešíme sa z toho všetci, užívame si to do sýtosti.

Tonka

Viac fotografii tu

 

>