Ulica sv. Gorazda 1,
010 08 Žilina

041/5656878
skola@zsgorazda.sk

V našej Šport vej akadémii Mateja Totha sme mali návštevu

 

 Dňa 29.1.2018 sa na tréning našich žiakov prišiel pozrieť Tomáš Bezdeda.

Prezradil nám, že okrem spevu sa venuje aj športu lebo to aj po sviatkoch potrebuje. Takže neváhal a pridal sa k deťom.

PODPORTE NÁS 2 % Z DANE

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naša škola. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 

AK STE ZAMESTNANEC:

Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Stiahnite si a vyplňte , Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte k nám do školy (na daňový úrad ich tam zanesie zamestnanec školy) alebo do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (ale v tom prípade potrebujeme fotokópiu vyhlásenia potvrdenú daňovým úradom).

 

AK STE  SZČO:

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:     Nadácia Spoločne pre región

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:   Žilina 010 01, Framborská 12

Právna forma:        nadácia

Identifikačné číslo (IČO/SID):         37900706

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Aby bola suma poukázaná z nadácie Spoločne pre región našej škole, prosíme aby ste doniesli fotokópiu daňového priznania - iba stranu 5 (VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona)  zástupkyni školy.

 

AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:     Nadácia Spoločne pre región

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:   Žilina 010 03,Framborská 12

Právna forma:        nadácia

Identifikačné číslo (IČO/SID):         37900706

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Aby bola suma poukázaná z nadácie Spoločne pre región našej škole, doneste fotokópiu (IV. časti priznania) zástupkyni školy.

Už sme veľkí prváci

 Naši malí prváčikovia mali v pondelok / 29.1./ veľmi dôležitý deň.

Pasovanie prvákov.

Najskôr sa museli naučiť a krásne zarecitovať Prísahu prváka.

Deti sľúbili, že si budú vzorne robiť všetky domáce úlohy, zjedia svoju desiatu

a nezabudnú vzorne dodržiavať pravidlá triedy a školy.

Potom ich pasoval sám pán kráľ- pán riaditeľ.

Každý prváčik získal Osvedčenie veľkého prváka.

 Veselo si zaspievali, zatancovali a pochutili si na sladkej odmene.

Na záver tejto milej akcie si deti radostne zatlieskali

a pani učiteľky už len dúfajú,

že na ten slávnostný prvácky sľub nezabudnú.

 

 

Podnikateľský hravý deň

 Naši prváci / áčkari a béčkari/sa rozhodli, že svoje matematické zručnosti vyskúšajú priamo v praxi. V jeden deň, miesto vyučovania, si založili svoju živnosť a začali podnikať.

Deň predtým, spolu s maminami napiekli chutné koláčiky a otvorili cukrárne. Nezabudli na pekáreň s voňavým pečivom. Na pultoch sa ponúkali lízanky, cukríky a iné dobrotky. Koho rozbolelo z prejedenia bruško, mohol navštíviť pani lekárku a lekáreň. Medzi ponúkanými službami nechýbala  kaderníčka, maséri, výroba papierových darčekov a pošta s prekvapením.

Čítať ďalej...
>