Naše Motto


„Každá škola má byť ako ohnivko v reťazi, v ktorej sa jeden článok spája s druhým a tak sa vytvorí súvislosť celku“ Ján Amos Komenský

Get Adobe Flash player

ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY

 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline oznamuje, že v zmysle platných predpisov a po dohode so zriaďovateľom, sa zápis detí do materskej školy na školský rok 2017/2018  uskutoční v dňoch

30.4.2018 - 4.5.2018

 od 7.00 – 16.00 hod

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti, ktorú si rodič vyzdvihne v materskej škole od 23.4.2018 v čase od 7.00 hod – 16.00 hod.

 

Kontakt

Základná škola s materskou školou
Ulica sv. Gorazda 1
Žilina, 01008
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Základná škola 041/5656878

Materská škola 041/5253779

Školská jedáleň 041/5656534

FAX 041/5656878


ZMLUVY 2017

 

Dátum

zverejnenia

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Súbory na stiahnutie

2.1.2017 SJ5/2017 Jozef Lulek - Predaj mäsa a potravín  Kúpna zmluva - kuchyňa
2.1.2017 SJ1/2017 ATC-JR, s.r.o.  Kúpna zmluva - kuchyňa
2.1.2017 SJ8/2017 SEVITI, s.r.o.  Kúpna zmluva - kuchyňa
2.1.2017 SJ16/2017 AGRO TAMI, a.s.  Kúpna zmluva - kuchyňa
4.1.2017 SJ17/2017 Norfood, s.r.o.  Kúpna zmluva - kuchyňa
4.1.2017 SJ19/2017 Ľuboslav Moravčík  - Potravinka  Kúpna zmluva - kuchyňa

4.1.2017

2/2017

Ing. Žiačik Jaroslav

Zmluva o prenájme telocvične

4.1.2017

3/2017

SEISHIN Občianské združenie

Zmluva o prenájme telocvične

4.1.2017

4/2017

Ing. Antal Igor

Zmluva o prenájme telocvične

4.1.2017

5/2017

Ing. Helena Žilová

Zmluva o prenájme telocvične

4.1.2017

6/2017

Galo Rastislav

Zmluva o prenájme telocvične

4.1.2017

7/2017

Silvia Korchanová

Zmluva o prenájme telocvične

4.1.2017

8/2017

CyS – Akadémia Petra Sagana

Zmluva o prenájme telocvične

9.1.2017

DO 1/2017

SEVAK Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.

Oznámenie o cenách platných na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2021

23.1.2017

DO2/2017

Stredoslovenská energetika a.s.

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrinu

31.1.2017

9/2017

Mgr. Iveta Martinková

Zmluva o prenájme priestorov

2.2.2017

10/2017

Bytterm, a.s.

Zmluva o prenájme priestorov

2.2.2017

11/2017

Telovýchovná jednota

Jednota Bánová

Zmluva o prenájme telocvične

13.2.2017

Dodatok k 6/2017

Galo Rastislav

Dodatok k zmluve o prenájme telocvične

21.2.2017

12/2017

NEUTRAL ZONE Žilina

Zmluva o prenájme telocvične

23.2.2017

DO 3/2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Slovak Telekom a.s.

Dodatok k zmluve

23.2.2017

DO 4/2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Slovak Telekom a.s.

Dodatok k zmluve

23.2.2017

DO 5/2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Slovak Telekom a.s.

Dodatok k zmluve

23.2.2017

DO 6/2017

CBS spol, s.r.o.

Kúpna zmluva

23.3.2017

DO 7/2017

Nadácia Spoločne pre región

Zmluva o spolupráci

27.3.2017

DO 8/2017

Špotrtová akadémia Mateja Tótha, o.z.

Zmluva o spolupráci

30.3.2017

SJ19-1/2017 

Ľuboslav Moravčík  - Potravinka

Kúpna zmluva - kuchyňa

30.3.2017

SJ16-1/2017

AGRO TAMI, a.s.

Kúpna zmluva - kuchyňa

31.3.2017

SJ12/2017

T-613, s.r.o

Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza

Kúpna zmluva - kuchyňa

1.4.2017

SJ13/2017

TempoVit spol,s.r.o.

Kúpna zmluva - kuchyňa

3.4.2017

13/2017

Bytterm, a.s.

Zmluva o prenájme priestorov

10.4.2017

SJ30/2017

ESPIK Group s.r.o.

Zmluva o zbere a odvoze odpadu - kuchyňa

30.5.2017

14/2017

Bytterm, a.s.

Zmluva o prenájme priestorov

1.6.2017

15/2017

OSBD Žilina

Zmluva o prenájme priestorov

6.6.2017

16/2017

Bytterm, a.s.

Zmluva o prenájme priestorov

6.6.2017

17/2017

OSBD Žilina

Zmluva o prenájme priestorov

28.6.2017

DO 10/2017

Trnavská univerzita so sídlom v Trnave

Zmluva o spolupráci

28.6.2017

DO 11/2017

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dohoda o spolupráci

6.7.2017

18/2017

LANTASTIK s.r.o.

Zmluva o prenájme priestorov

26.8.2017

SJ12a/2017

T-613, s.r.o.

Kúpna zmluva - kuchyňa

28.8.2017

SJ9/2017

Tatranská mliekareň a.s.

Kúpna zmluva - kuchyňa

28.8.2017

SJ3a/2017

Peter Brodňan, ovocie - zelenina

Kúpna zmluva - kuchyňa

30.8.2017

SJ17a/2017

Nordfood, s.r.o.

Kúpna zmluva - kuchyňa

31.8.2017

SJ19a/2017

Ľuboslav Moravčík - Potravinka

Kúpna zmluva - kuchyňa

4.9.2017

Dodatok č.1 k 5/2017

Ing. Helena Žilová

Zmluva o prenájme telocvične

4.9.2017

Dodatok č.1 k 6/2017

Galo Rastislav

Zmluva o prenájme telocvične

4.9.2017

Dodatok č.1 k 7/2017

Silvia Korchanová

Zmluva o prenájme telocvične

5.9.2017

Dodatok č.1 k 3/2017

SEISHIN Občianské združenie

Zmluva o prenájme telocvične

5.9.2017

Dodatok č.1 k 12/2017

NEUTRAL ZONE Žilina

Zmluva o prenájme telocvične

5.9.2017

Dodatok č.1 k 2/2017

Ing. Žiačik Jaroslav

Zmluva o prenájme telocvične

5.9.2017

SJ16a/2017

AGRO TAMI, a.s.

Kúpna zmluva - kuchyňa

5.9.2017

19/2017

Energytech, s.r.o.

Zmluva o prenájme telocvične

8.9.2017

20/2017

OSBD Žilina

Zmluva o prenájme priestorov

11.9.2017

SJ20/2017

LUNYS, s.r.o.

Kúpna zmluva - kuchyňa

12.9.2017

21/2017

DIZAJN n.o.

Zmluva o prenájme priestorov

14.9.2017

V1/2017

CVČ ŽILINA

Zmluva o výpožičke

2.10.2017

22/2017

TALENTY 01, s.r.o.

Zmluva o prenájme priestorov

3.10.2017

Dodatok č.1 k 9/2017

Mgr. Iveta Martinková

Zmluva o prenájme priestorov

13.10.2017

DO 13-2017

Nadácia Spoločne pre región

Darovacia zmluva

15.10.2017

V2/2017

CVČ ŽILINA

Zmluva o výpožičke

10.11.2017

SJ21/2017

HYZA a.s.

Kúpna zmluva - kuchyňa

14.11.2017

23/2017

Bytterm, a.s.

Zmluva o prenájme priestorov

16.11.2017

24/2017

LANTASTIK s.r.o.

Zmluva o prenájme priestorov

24.11.2017

DO 14/2017

KOMENSKY, s.r.o.

Dodatok k zmluve VK/09/12/128

27.11.2017

DO 15/2017

SysTech Group s.r.o.

Darovacia zmluva

27.11.2017

DO 16/2017

Ligasová Gabriela

Darovacia zmluva

18.12.2017

 0822/2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/127/2017

18.12.2017

DO 17-2017

Bytterm, a.s.

Rozhodnutie o distribúcii a dodávke tepla

Copyright © 2018 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina  Rights Reserved.