Ulica sv. Gorazda 1,
010 08 Žilina

041/5656878
skola@zsgorazda.sk


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zsgorazda/public_html/www/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

 

 

Základné potreby pre žiaka.

Od druhej triedy až po deviatu.

Školské potreby pre žiakov :

Ročník

Číslo zošita / počet kusov

Druhý

513/5

512/5

510/1

624/1

5110/1

523/2

     

Tretí

544/7

440/1

624/1

523/16

5110/1

420/1

424/1

   

Štvrtý

544/7

440/1

624/1

523/12

5110/1

524/8

     

Piaty

544/8

524/2

440/3

460/3

540/1

520/1

445/1

M51/1

 

Šiesty

544/8

524/2

440/3

564/1

460/3

540/1

520/1

445/1

M51/1

Siedmy

544/8

524/2

440/3

564/1

460/3

540/1

520/1

545/1

M51/1

Ôsmy

544/8

524/2

440/3

564/1

460/2

540/2

520/1

545/1

 

Deviaty

544/8

524/2

440/3

564/1

460/3

540/3

520/1

   

všetci

  • Písacie a rysovacie potreby
  • kružidlo
  • uhlomer
  • trojuholníky
  • pravítko
  • obalené knihy a zošity
  • prezuvky (bez čiernej gumenej podrážky)
  • hygienické potreby
  • úbor na telesnú výchovu
  • ochranný odev na Vv a technickú výchovu