Naše Motto


„Každá škola má byť ako ohnivko v reťazi, v ktorej sa jeden článok spája s druhým a tak sa vytvorí súvislosť celku“ Ján Amos Komenský

Get Adobe Flash player

ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY

 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline oznamuje, že v zmysle platných predpisov a po dohode so zriaďovateľom, sa zápis detí do materskej školy na školský rok 2017/2018  uskutoční v dňoch

30.4.2018 - 4.5.2018

 od 7.00 – 16.00 hod

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti, ktorú si rodič vyzdvihne v materskej škole od 23.4.2018 v čase od 7.00 hod – 16.00 hod.

 

Kontakt

Základná škola s materskou školou
Ulica sv. Gorazda 1
Žilina, 01008
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Základná škola 041/5656878

Materská škola 041/5253779

Školská jedáleň 041/5656534

FAX 041/5656878


Presný čas

Výchovná poradkyňa: Mgr. Ivana Púčková

Konzultačné hodiny:
pondelok:  12:30 – 14:00 hod /kancelária výchovného poradcu/

Hlavné úlohy výchovného poradenstva:

  • poskytovať poradenské služby v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov
  • v spolupráci s triednymi učiteľmi predchádzať a riešiť výchovné a vzdelávacie problémy žiakov
  • poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov
  • venovať pozornosť problémovým žiakom s poruchami správania, učenia a  žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • v spolupráci so špeciálnym pedagógom zabezpečovať diagnostiku žiakov s poruchami učenia a správania
  • poskytovať informácie a usmerňovať žiakov v oblasti vzdelávania a profesijnej orientácie
  • spracovať a predkladať štatistické údaje o záujme a  zaradení žiakov na ďalšie vzdelávanie
  • poskytovať požadované informácie a komunikovať so Školským výpočtovým strediskom v Liptovskom Mikuláši
  • spolupracovať s ďalšími inštitúciami – CPPPaP, ÚPSVaR

Užitočné informácie:
www. svslm.sk
www.stredneskoly.eu

Copyright © 2018 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina  Rights Reserved.