Naše Motto


„Každá škola má byť ako ohnivko v reťazi, v ktorej sa jeden článok spája s druhým a tak sa vytvorí súvislosť celku“ Ján Amos Komenský

Get Adobe Flash player

Kontakt

Základná škola s materskou školou
Ulica sv. Gorazda 1
Žilina, 01008
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Základná škola 041/5656878

Materská škola 041/5253779

Školská jedáleň 041/5656534

FAX 041/5656878


Presný čas

Organizácia školského roka 2016/2017

 

Školský rok 2016/2017 sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017  a končí sa 30. júna 2017. 

  Prázdniny 

   Posledný deň

 vyučovania pred 

      začiatkom

       prázdnin      

 

    Termín prázdnin

                               

                  Začiatok

              vyučovania po

                prázdninách

 jesenné

 27.október 2016

(štvrtok)

 28.október -

31.október 2016

2.november 2016

(streda) 

 vianočné

 22.december 2016

(štvrtok)

23.december 2016 -

5. január 2017

9.január 2017

(pondelok)

 polročné

 2.február 2017

(štvrtok)

3.február 2017 (piatok)

 6.február 2017

(pondelok)

         jarné         

 

 

 

 Banskobystrický,

Trenčiansky,

Žilinský kraj

 24.február 2017

(piatok)

 27. február -     

3.marec  2017

   6.marec  2017

                 (pondelok)               

 veľkonočné

 12. apríl 2017

(streda)

13.apríl -

18 .apríl 2017

19. apríl 2017

(streda)

 letné

 30. jún 2017

(piatok)

 3. júl - 31.august 2017

 4. september 2017

(pondelok)

Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii činnosti a prevádzke školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

  

Dni voľna: Podľa § 150 ods.5 Zákona č. 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna.

Copyright © 2017 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina  Rights Reserved.