Naše Motto


„Každá škola má byť ako ohnivko v reťazi, v ktorej sa jeden článok spája s druhým a tak sa vytvorí súvislosť celku“ Ján Amos Komenský

Get Adobe Flash player

ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY

 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline oznamuje, že v zmysle platných predpisov a po dohode so zriaďovateľom, sa zápis detí do materskej školy na školský rok 2017/2018  uskutoční v dňoch

30.4.2018 - 4.5.2018

 od 7.00 – 16.00 hod

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti, ktorú si rodič vyzdvihne v materskej škole od 23.4.2018 v čase od 7.00 hod – 16.00 hod.

 

Kontakt

Základná škola s materskou školou
Ulica sv. Gorazda 1
Žilina, 01008
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Základná škola 041/5656878

Materská škola 041/5253779

Školská jedáleň 041/5656534

FAX 041/5656878


Presný čas

Informácie o nultom ročníku

 

 • Dieťa k 1. septembru dosiahne fyzický vek šesť rokov.
 • K zaradeniu do nultého ročníka je potrebné odborné psychologické vyšetrenie /vyšetrenie školskej zrelosti po zápise do 1.ročníka/.
 • Zaradiť do nultého ročníka je možné iba dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia /potvrdenie musí vydať CPPPaP /. odkaz tu
 • Nultý ročník môže navštevovať dieťa len jeden školský rok.
 • Nultý ročník navštevuje dieťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
 • Doporučenie pediatra.
 • Prihláška do nultého ročníka – je možné ju vyzdvihnúť na riaditeľstve školy ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina – Vlčince.

 

 Hlavné ciele: 

 • Nultý ročník všestranne pripraví deti pre vstup do prvého ročníka /základy matematických predstáv, rozvíjanie komunikačných schopností, grafomotorických zručností, manuálnych a pohybových schopností/
 • Nultý ročník poskytne počiatočné základy prvého ročníka.
 • Po absolvovaní nultého ročníka sa deti začlenia do výchovno-vzdelávacieho procesu prvého ročníka a minimalizujú sa ťažkosti pri osvojovaní učiva.

  

Organizácia práce v nultom ročníku: 

 • V nultom ročníku vyučuje pedagóg s kvalifikáciou pre prvý stupeň.
 • Pedagóg organizuje výchovno-vzdelávací proces v blokoch alebo vyučovacích hodinách a pracuje s deťmi na základe ich špecifických schopností.
 • Žiaci pracujú v skupine 8 až 12 rovnocenných detí a po dennej činnosti odchádzajú domov alebo môžu byť zaradení do činnosti školského klubu.
 • Dieťa môže byť normálne prijaté do školského klubu, malo by potom chodiť aj na obedy do školskej jedálne. Môže sa tiež začleniť do krúžkov v popoludňajších hodinách.

 

Deti majú tieto predmety:

1.   Rozvíjanie komunikačných schopností  

2.   Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova  

3.   Zmyslová výchova a základy matematických predstáv  

4.   Telesná výchova  

5.   Hudobno-pohybová výchova  

6.   Pracovná výchova

 

Súčasťou vyučovania sú rôzne námetové, didaktické a pohybové hry. 

 Čo sa dieťa má naučiť v nultom ročníku?

·         rozvíjať slovnú zásobu

·         zvýšiť úroveň hygienických a samoobslužných činností

·         spolupracovať s deťmi a komunikovať s dospelými

·         prekonávať prekážky a byť zodpovedný sám sa seba

·         byť zrelšie ako osobnosť

·         základy matematiky

·         rozvíjať svoju tvorivosť

 

Copyright © 2018 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina  Rights Reserved.