Ulica sv. Gorazda 1,
010 08 Žilina

041/5656878
skola@zsgorazda.sk

Naše úspechy


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zsgorazda/public_html/www/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Naše úspechy v školskom roku 2017/2018

 

Okresné kolo Biologickej olympiády kategória D – súťažná časť projektová:

Simon Balog – 7.A – 1. miesto

 

Okresné kolo Biologickej olympiády kategória E „Poznaj a chráň“

 súťažná časť botanika:

Matej Macalák – 6.A – 2. miesto – postúpil do krajského kola

  súťažná časť zoológia:

Veronika Ratajová – 5.A – 6. miesto

 

Výsledky krajského kola:

Matej Macalák – 6.A – 3. miesto - počet riešiteľov 17

 

Okresné kolo geografickej olympiády:

5.ročník: počet riešiteľov 68

Michaela Kretová – 5.A – 4. miesto

Lukáš Lokaj – 5.B – 10. miesto

 

6. a 7.ročník: počet riešiteľov 65

Petra Deverová - 6.A - 4. miesto

Alexej Sopčák – 6.A - 5. miesto

Jaroslav Odrobiňák - 6.A - 8. miesto

 

8. a 9.ročník: počet riešiteľov 65

Martina Samcová – 8.A - 1. miesto - postúpila do krajského kola

Výsledky krajského kola:

Martina Samcová-8. miesto, počet riešiteľov 30, úspešných 19

 

Okresné kolo dejepisnej olympiády:

V kategórii 6. roč. súťažilo medzi sebou 37 žiakov

Majtánová Marína – 6.A – 9. miesto

Michaela Pinďáková – 6.B – 15. miesto

 

V kategórii 7. roč. súťažilo medzi sebou 29 žiakov

Šimon Devera – 7.A - 3. miesto

Alžbeta Sopčáková - 7.A – 6. miesto

 

V kategórii 8. roč. súťažilo medzi sebou 31 žiakov

Martina Samcová – 8.A – 4. miesto

Branislav Ondoš – 8.A – 17. miesto

 

V kategórii 9. roč. súťažilo medzi sebou 40 žiakov

Jakub Rataj – 9.B – 11. miesto

Martin Jurecký – 9.B – 23. miesto

 

Všetci žiaci boli úspešní

 

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme