Naše Motto


„Každá škola má byť ako ohnivko v reťazi, v ktorej sa jeden článok spája s druhým a tak sa vytvorí súvislosť celku“ Ján Amos Komenský

Get Adobe Flash player

ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY

 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline oznamuje, že v zmysle platných predpisov a po dohode so zriaďovateľom, sa zápis detí do materskej školy na školský rok 2017/2018  uskutoční v dňoch

30.4.2018 - 4.5.2018

 od 7.00 – 16.00 hod

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti, ktorú si rodič vyzdvihne v materskej škole od 23.4.2018 v čase od 7.00 hod – 16.00 hod.

 

Kontakt

Základná škola s materskou školou
Ulica sv. Gorazda 1
Žilina, 01008
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Základná škola 041/5656878

Materská škola 041/5253779

Školská jedáleň 041/5656534

FAX 041/5656878


Presný čas

Zápis do 1.ročníka

do triedy pre deti so všeobecným intelektovým nadaním

pre školský rok

2018/2019

Zákonný zástupca zapíše svoje dieťa do základnej školy podľa odvodu a podá na riaditeľstve najšej školy prihlášku do tried pre deti s intelektovým nadaním.

Deti budú do uvedenej triedy prijaté na základe psychologických testov, ktoré prevedie pracovníčka Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Žiline v mesiacoch apríl/máj 2018.

Žiadosť o prijatie žiaka do triedy pre deti so všeobecným intelektovým nadaním 1.ročník na školský rok 2018/2019.

tu stiahnúť

prihlášky do tried pre deti so všeobecným intelektovým nadaním zasielajte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

prihlášky je možné posielať do 20.04.2018

Copyright © 2018 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina  Rights Reserved.