Naše Motto


„Každá škola má byť ako ohnivko v reťazi, v ktorej sa jeden článok spája s druhým a tak sa vytvorí súvislosť celku“ Ján Amos Komenský

Get Adobe Flash player

ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY

 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline oznamuje, že v zmysle platných predpisov a po dohode so zriaďovateľom, sa zápis detí do materskej školy na školský rok 2017/2018  uskutoční v dňoch

30.4.2018 - 4.5.2018

 od 7.00 – 16.00 hod

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti, ktorú si rodič vyzdvihne v materskej škole od 23.4.2018 v čase od 7.00 hod – 16.00 hod.

 

Kontakt

Základná škola s materskou školou
Ulica sv. Gorazda 1
Žilina, 01008
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Základná škola 041/5656878

Materská škola 041/5253779

Školská jedáleň 041/5656534

FAX 041/5656878


Presný čas


Snívam o škole, ktorá je  miestom, kde sa žije a učí,

o škole, v ktorej má úcta k človeku prednosť pred jeho výkonom,

v ktorej je možné človekom byť a človekom sa stávať.

Snívam o škole, ktorá pomáha uniesť obavy a prebúdza netušené schopnosti,

o škole, ktorá praje spolupráci a nepotrebuje konkurenciu,

o škole, ktorá povzbudzuje zvedavosť a skúmavosť,

v ktorej nie je strach z otázok a je priestor k objavovaniu.

Snívam o škole, v ktorej je rovnováha medzi prácou a hrou, aktivitou a

stíšením, všedným a slávnostným a v ktorej majú priestor i konflikty,

o škole, ktorá je priateľská k chybám a nerobí si nárok na dokonalosť,

o škole, ktorá si je vedomá svojich hraníc a aj ich uznáva,

o škole, pre ktorú sa nežije, ale v ktorej je možné určitú časť dňa žiť.

Pretože škola nie je život a ani nie je v živote tým „jediným“

a pretože škola nemá právo život ovládať a riadiť.

 

Martin Jäggle

 

 

Nadané deti


Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline oznamuje rodičovskej verejnosti, že naša škola ako jediná v okrese Žilina v školskom roku 2014/2015 otvára triedy 1. ročníka pre deti so všeobecným intelektovým nadaním podľa Programu APROGEN (Alternatívny Program Edukácie Nadaných) PhDr. Jolany Laznibatovej CSc. Prvýkrát sme triedy s týmto zameraním otvorili v školskom roku 2003/2004.
Diagnostika žiakov do tried pre deti so všeobecným intelektovým nadaním v 1. ročníku sa uskutoční v spolupráci s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Žiline na základe psychologických testov podľa pokynov a identifikačných zásad vypracovaných autorkou Programu APROGEN. Dieťa, ktoré bude zaradené do tohto výchovno – vzdelávacieho programu musí splniť všeobecne platnú a medzinárodne uznávanú hranicu nadania IQ 130 a viac. Testy sa uskutočnia v mesiaci apríl a máj 2014. 
Rodičia, ktorí majú záujem zaradiť svoje dieťa do triedy pre deti so všeobecným intelektovým nadaním v 1. ročníku, môžu si prihlášku vyzdvihnúť a vyplnenú vrátiť na riaditeľstve tunajšej školy do 15. apríla 2014 . Rodič môže svoje dieťa zapísať do základnej školy podľa vlastného výberu a na tunajšej škole podá len žiadosť o prijatie do Programu APROGEN. Rozhodnutie o zaradení do tohto vzdelávacieho modulu dostane písomne príslušná škola, ako aj zákonný zástupca dieťaťa. Všetky ďalšie informácie o škole a tiež prihlášku do triedy pre intelektovo nadané deti získate na našej webovej stránke: www.zsgorazda.sk

 

Copyright © 2018 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina  Rights Reserved.