Ulica sv. Gorazda 1,
010 08 Žilina

041/5656878
skola@zsgorazda.sk


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zsgorazda/public_html/www/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Krúžky 2017/2018

 

p.č.

Meno

vedúceho krúžku

Názov krúžku

deň

čas

ročníky 0 – 4.

1.

Ondrušová

Spevácky krúžok (I.st.)

štvrtok

14,00-16,00

2.

Murčová

Šachový

utorok

14,00-16,00

3.

Murínová

Varenie

štvrtok

14,00-16,00

4.

Muráriková

Šikovné rúčky

streda

14,00-16,00

5.

Kapitulčínová

Športový

streda

14,00-16,00

6.

Pinďáková

Športové hry

streda

14,00-16,00

7.

Mahútová

Zentengle

pondelok

14,00-16,00

8.

Puchoňová

Hravé čítanie (1. ročník)

streda

14,00-16,00

9.

Samcová

Tanečný

streda

14,00-16,00

10.

Nagyová

Výtvarný (1. AB)

piatok

14,00-16,00

11.

Nagyová

Počítačový (1. ročník)

štvrtok

14,00-16,00

12.

Kubičková

Počítačový (nadané triedy)

piatok

14,00-16,00

13.

Kubičková

Výtvarný

streda

14,00-16,00

14.

Ďurecová

Stolný tenis (2. – 4. ročník)

štvrtok

14,00-16,00

15.

Hlávková

Šikovné jazýčky - logopedický

pondelok

14,00-16,00

16.

Peteja

Džudo

streda

14,00-16,00

17.

Papaj

Futbalový

utorok

14,00-16,00

ročníky 5.-9.

1.

Nagyová

Počítačový (5. ročník)

streda

14,00-16,00

2.

Púčková

Matematický (6. ročník)

utorok

14,00-16,00

3.

Domanická

Stolný tenis

pondelok

14,00-16,00

4.

Marčan

Futsalový

pondelok

14,00-16,00

5.

Marčan

Konverzácie ANJ

streda

14,00-16,00

6.

Marčan

Florbalový

piatok

14,00-16,00

7.

Dorociak

Stolný tenis

utorok

14,00-16,00

8.

Dorociak

Počítačový

streda

14,00-16,00

9.

Englárt

Robotický - Arduino

štvrtok

14,00-16,00

10.

Macalák

Lego robotický - FLL

dohoda

14,00-16,00

11.

Murínová

Varenie

streda

14,00-16,00

12.

Benčová

Moja slovenčina (9.B)

utorok

14,00-16,00

13.

Benčová

Moja slovenčina (8. ročník)

streda

14,00-16,00

14.

Pecháč

Matematický (9. ročník)

pondelok

14,00-16,00

15.

Ratajová

Frčiak - žurnalistický

streda

14,00-16,00

16.

Reguliová

Výtvarný krúžok

utorok

14,00-16,00