Ulica sv. Gorazda 1,
010 08 Žilina

041/5656878
skola@zsgorazda.sk

Informácie ŠJ


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zsgorazda/public_html/www/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Výdaj stravy

Materská škola

desiata: 8:20 - 8:40 hod.

obed: 11:25 - 11:40 hod.

olovrant: 14:20 - 14:35 hod.

 

Základná škola

obed: 11:45 - 13:50 hod

 

Výdaj do obedárov: 12:00 - 12:30 hod.

(len neodhlásené obedy pre chorobu prvý deň)

 

Odhlasuje sa a prihlasuje deň vopred do 14:00 hod.

Odhlasovanie obedov:

terminálom

osobne

telefonicky na telefónnom čísle 041/5656534

Prosím aby ste zvonili dlhšie, nakoľko v kuchyni sa pracuje.


Cena obedov:
Materská škola :

desiata, obed, olovrant: 1,29€

 

Základná škola

1.-4. ročník: 1,11€
5.-9. ročník: 1,19€

Od 1.9.2012 sa pripočítava réžia 0,10 € ku každému obedu.

 

Šeky na obedy žiaci dostávajú okolo 15. v mesiaci vopred a pri platbe šekom musí byť šek uhradený do 23. v starom mesiaci.

 

Čip na stravu je žiakovi zapožičaný bezplatne

V prípade straty čipu na stravu je nutné si nový čip zakúpiť v kancelárii vedúcej š.j. za poplatok 2,-€

 

Zabudnutý čip Vám nahradí vedúca Š.J. lístkom, treba si ho prísť cez veľkú prestávku zobrať do kancelárie vedúcej Š.J.

 

Nie až počas obeda!