Ulica sv. Gorazda 1,
010 08 Žilina

041/5656878
skola@zsgorazda.sk


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zsgorazda/public_html/www/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Záujmové útvary v školskom roku 2018/2019 - I. stupeň

názov záujmového útvaru (ZÚ)

vedúci ZÚ

ročníky/triedy

deň

hodina

HRAVÉ ČÍTANIE

PUCHOŇOVÁ

2. ročník

streda

14,00-16,00

KONDIČNÁ PRÍPRAVA

KUBIČKOVÁ

1. - 4. ročník

streda

14,00-16,00

POČÍTAČOVÝ

KUBIČKOVÁ

2. - 4. ročník (TND)

utorok

14,00-16,00

POČÍTAČOVÝ

NAGYOVÁ

2. - 4. ročník (TND)

utorok

14,00-16,00

POČÍTAČOVÝ

MAHÚTOVÁ

1. ročník (klasické triedy)

pondelok

14,00-16,00

RUČNÉ PRÁCE

NAGYOVÁ

2. ročník (dievčatá)

streda

14,00-16,00

SPEVÁCKY

ONDRUŠOVÁ

1. - 4. ročníky

utorok

14,00-16,00

STOLNÝ TENIS

ĎURECOVÁ

3. - 4. ročník

pondelok

14,00-16,00

ŠACHOVÝ

MURČOVÁ

1. - 4. ročníky

utorok

14,00-16,00

ŠACHOVÝ

PINĎÁKOVÁ

1. - 4. ročníky

utorok

14,00-16,00

ŠIKOVNÉ RÚČKY

MURÁRIKOVÁ

1. - 4. ročníky

streda

14,00-16,00

TANEČNÝ

SAMCOVÁ

2. - 4. ročník

pondelok

14,00-16,00

VÝTVARNÝ

KAPITULČÍNOVÁ

1. - 4. ročníky

podľa dohody

14,00-16,00

DŽUDO

KONÁRIK

1. - 4. ročníky

pondelok

14,00-16,00

MINIFUTBAL

PÁPAJ

1. - .2. ročník

dohoda

14,00-16,00

MINIFUTBAL

PÁPAJ

3. - .4. ročník

dohoda

14,00-16,00

MINIHÁDZANÁ

MURÁRIKOVÁ

1. - 4. ročníky

po dohode

po dohode