Ulica sv. Gorazda 1,
010 08 Žilina

041/5656878
skola@zsgorazda.sk


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zsgorazda/public_html/www/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Cvičenie mozgu

 Nedávno si naši prváci z nadaných tried poriadne precvičili svoje hlavičky.

Navštívila ich pani knihovníčka Janka Zurovacová z Krajskej knižnice v Žiline.

Deti sa naučili ako funguje mozog a z čoho sa skladá.

 Pomocou rôznych cvičení a pracovných listov si zdokonalovali pozornosť, pamäť a logické myslenie. Keďže beseda bola plná pohybu, zaujímavostí a smiechu, deti sa pobavili, všeličo naučili a spokojné sa rozlúčili s pani knihovníčkou.