Ulica sv. Gorazda 1,
010 08 Žilina

041/5656878
skola@zsgorazda.sk


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zsgorazda/public_html/www/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Hviezdoslavov Kubín

Najlepší recitátori, žiaci 2. až 4. ročníka, sa stretli dňa 12.2. na školskom kole Hviezdoslavovho Kubína v 1. A triede. Ich triedni učitelia vybrali spoločne až 25 pekne pripravených detí.

Po prekonaní malých príznakov trémy, predviedli svoje recitačné schopnosti v prednese literárnych ukážok z poézie a prózy.

Dôležitú a veľmi náročnú úlohu mali pani učiteľky Miriam Nagyová a Darinka Mahútová, ktoré boli členkami poroty.

Po vypočutí a pochválení všetkých prítomných žiakov sa rozhodli, že tento školský rok ocenia tieto deti:

 

1. miesto a postup do regionálneho kola HK získala v prednese prózy Katarína Chmúrová, žiačka 2.A triedy

2. miesto v prednese prózy získali žiačky Alexandra Wollnerová, žiačka 3. C triedy a

Natália Pažická, žiačka 4. A triedy

3. miesto v prednese prózy udelili Jánovi Mitrovi, žiakovi 3. C triedy a Tamare Birnerovej,

žiačke 4. A triedy

 

Víťazi si odniesli domov diplom i peknú knižku a ostatní súťažiaci cukríky a veľký potlesk.