Ulica sv. Gorazda 1,
010 08 Žilina

041/5656878
skola@zsgorazda.sk

ŠTVORYLKA

Dňa 19.5. 2017 sa 44 žiakov z našej školy zúčastnilo synchornizovaného tanečného festivalu – štvorylky. Už desiaty rok po sebe sa do tohto podujatia, ktorého hlavným organizátorom je Slovinsko, zapájajú aj mladí ľudia na Slovensku. Výnimkou nie je ani mesto Žilina, ktoré v spolupráci s Ta­nečnou školou Peter Cieker už po ôsmykrát zor­ganizovalo toto podujatie na Hlinkovom námestí. Na námestí tancovalo viac ako 1200 žia­kov a študentov z 23 žilinských základných a stredných škôl. Naši žiaci poctivo nacvičovali ráno pred vyučovaním choreografie a tak sa mohli zapojiť do tohto nezabudnuteľného divadla a prejaviť tak svoj tanečný talent.