Ulica sv. Gorazda 1,
010 08 Žilina

041/5656878
skola@zsgorazda.sk

Stavanie mája

V našej MŠ pani učiteľky zorganizovali ľudovú tradíciu stavanie mája a deti sa oboznámili s podstatou tohoto zvyku.Spoločne si zaspievali a zatancovali ľudové piesne a tance za sprievodu hry na husliach p. uč. Pratákovej odetej v kroji, osadenie mája a materiál zabezpečila p. uč. Dubovcová.