Ulica sv. Gorazda 1,
010 08 Žilina

041/5656878
skola@zsgorazda.sk

Záujmové útvary v školskom roku 2018/2019 - I. stupeň

názov záujmového útvaru (ZÚ)

vedúci ZÚ

ročníky/triedy

deň

hodina

HRAVÉ ČÍTANIE

PUCHOŇOVÁ

2. ročník

streda

14,00-16,00

KONDIČNÁ PRÍPRAVA

KUBIČKOVÁ

1. - 4. ročník

streda

14,00-16,00

POČÍTAČOVÝ

KUBIČKOVÁ

2. - 4. ročník (TND)

utorok

14,00-16,00

POČÍTAČOVÝ

NAGYOVÁ

2. - 4. ročník (TND)

utorok

14,00-16,00

POČÍTAČOVÝ

MAHÚTOVÁ

1. ročník (klasické triedy)

pondelok

14,00-16,00

RUČNÉ PRÁCE

NAGYOVÁ

2. ročník (dievčatá)

streda

14,00-16,00

SPEVÁCKY

ONDRUŠOVÁ

1. - 4. ročníky

utorok

14,00-16,00

STOLNÝ TENIS

ĎURECOVÁ

3. - 4. ročník

pondelok

14,00-16,00

ŠACHOVÝ

MURČOVÁ

1. - 4. ročníky

utorok

14,00-16,00

ŠACHOVÝ

PINĎÁKOVÁ

1. - 4. ročníky

utorok

14,00-16,00

ŠIKOVNÉ RÚČKY

MURÁRIKOVÁ

1. - 4. ročníky

streda

14,00-16,00

TANEČNÝ

SAMCOVÁ

2. - 4. ročník

pondelok

14,00-16,00

VÝTVARNÝ

KAPITULČÍNOVÁ

1. - 4. ročníky

podľa dohody

14,00-16,00

DŽUDO

KONÁRIK

1. - 4. ročníky

pondelok

14,00-16,00

MINIFUTBAL

PÁPAJ

1. - .2. ročník

dohoda

14,00-16,00

MINIFUTBAL

PÁPAJ

3. - .4. ročník

dohoda

14,00-16,00

MINIHÁDZANÁ

MURÁRIKOVÁ

1. - 4. ročníky

po dohode

po dohode

Záujmové útvary v školskom roku 2018/2019 - II. stupeň

názov záujmového útvaru (ZÚ)

vedúci ZÚ

ročníky/triedy

deň

hodina

ANGLIČTINA HROU

WOLLNEROVÁ

5. - 9. ročníky

piatok

14,00-16,00

FUTSALOVÝ

MARČAN

5. - 9. ročníky

pondelok

14,00-16,00

KONVERZÁCIE ANJ

MARČAN

5. - 9. ročníky

utorok

14,00-16,00

MATEMATICKÝ

LAJČÁKOVÁ

VIII.C

utorok

14,00-16,00

MATEMATICKÝ

 DOROCIAK

IX. C

piatok

14,00-16,00

MATEMATICKÝ

PÚČKOVÁ

VII.B

štvrtok

14,00-16,00

MATEMATIKA HROU

PÚČKOVÁ

VI.B

pondelok

14,00-16,00

MOJA SLOVENČINA

BENČOVÁ

VIII.A, IX. A

štvrtok

14,00-16,00

ONLINE ANJ

MARČAN

5. - 9. ročníky

štvrtok

14,00-16,00

LEGO - ROBOTICKÝ

MACALÁK

5. - 9. ročníky

streda

od 16,00

POČÍTAČOVÝ

DOROCIAK

5. - 9. ročníky

utorok

14,00-16,00

PRÍPRAVA NA BIO A GEG OLYMPIÁDY

LENHARTOVÁ

5. - 9. ročníky

štvrtok

14,00-16,00

PRÍPRAVA NA T9

RATAJOVÁ

IX. C

štvrtok

14,00-16,00

PRÍPRAVA NA TESTOVANIE

PÚČKOVÁ

IX. AB

utorok

14,00-16,00

SLOVENSKÝ JAZYK

WOLLNEROVÁ

IX. B

štvrtok

14,00-16,00

STOLNOTENISOVÝ

LAJČÁKOVÁ

5. - 7.  ročníky

streda

14,00-16,00

STOLNOTENISOVÝ

DOROCIAK

7. - 9. ročníky

pondelok

14,00-16,00

VÝTVARNÝ

REGULIOVÁ

5. - 9. ročníky

utorok

14,00-16,00

ARDUINO AMAVET

ENGLÁRT

5. - 9. ročníky

štvrtok (dohoda)

14,00-16,00

VČELÁRSKY KRÚŽOK

 

5. - 9. ročníky

po dohode

po dohode

Školský rok 2018/2019

Škola začína 3.9.2018

prváci 8:15 hod. v školskej jedálni

žiaci 2 - 9 o 8:30 hod. pred školou

 

 Materská škola začína 3.9.2018

 

 ŠKD bude v prevádzke od 4.9.2018

 

Školská jedáleň bude v prevádzke od 4.9.2018

šeky na september žiaci dostali v júni

- pre platbu cez internet plaťte na č.ú.: SK79 5600 0000 0003 0404 4002

suma 20€ do správy pre prijímateľa napíšte meno, priezvisko dieťaťa a triedu

 

Školské potreby pre prvákov

Školské potreby pre 2. až 9. ročník

>